வார்த்தைப் பட்டியல் Word List

Last Updated Mar 10, 2020.
Sample questions uploaded.
Word list will be provided for Regionals, followed by lists for Zonals and Finals.
Always check with your Zonal Coordinators for latest versions.

Samples

Level 1
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.13 MB]

Level 2
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [218.67 KB]

Level 3
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [218.59 KB]

வட்டாரப் போட்டி Regional Competition

வட்டாரப் போட்டியிற்கான வார்த்தைப் பட்டியலில் [Word  List 1], அரும்புகள் நிலைக்கு [Level 1] 400 வார்த்தைகளும், மலர், கனி மற்றும் விதை நிலைகளுக்கு [Levels 2,3,4] 800 வார்த்தைகளும் உள்ளன. Word list for Regional competitions (Word List 1) includes 400 words for Level 1 and 800 words for Levels 2, 3 and 4.

Level 1 – Regional Competition Word List 1

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.35 MB]

Levels 2, 3, 4 – Regional Competition Word List 1

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [1.52 MB]

Zonals

To be posted couple of weeks before Zonals start.

Finals

To be posted couple of weeks before Finals start.