வடஅமெரிக்கத் தமிழ்ச்சங்கப் பேரவை போட்டிகள்FeTNA
Competition

Eligibility & Formats

National competitions are for eligible children living in North America.
Tamil Schools and Clubs formed by Tamil Sangam or individuals can send teams to compete.

Click Here to view the School coordinator & Parents Orientation deck

https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/09/tamil-letter-i_1920.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image
https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/09/Z1R1L1GA.png

Competition Formats

School Teams

Tamil schools can send  a team of 2 contestant for all competition levels as long as the students meet the age limit.

Club Teams

Clubs formed by Tamil Sangams and individuals can send a team of 2 members for Level 3, 4 and 5 only.

SCHOOLS ONLY
_
THENI-1 அரும்பு
Up to 8yr age
Born after 6/30/2016
Tell the word in Tamil
_
THENI-2 மலர்கள்
Up to 12yr age
Born after 6/30/2012
Translate sentence to Tamil
SCHOOLS & CLUBS
_
THENI-3 கனிகள்
Up to 8yr age
Born after 6/30/2016
Tell a Story from Pictures
_
THENI-4 விதைகள்
Up to 16yr age
Born after 6/30/2008
Translate and Write in Tamil
_
THENI-5 செடிகள்
Up to 16yr age
Born after 6/30/2008
Find Word using Clues
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Scoring Rules விதிமுறை

_
2024 Scoring Rules
bt_bb_section_top_section_coverage_image

Structure அமைப்பு

SCHOOL Teams: Eligibility • தகுதி அடிப்படை

Tamil Theni contest is to motivate children for whom Tamil is not the first language in their community and school (Children living in the US).

 • Contest is open to children living in US and Canada.
 • Contestants must be attending a registered Tamil school for the last 2 years.
 • Registered Tamil School is one that is either registered with CTA (California Tamil Academy) or ATA (American Tamil Academy), or a registered non-profit entity teaching Tamil for at least 2 years.
 • All contestants must have lived in US for at least last 2 years.
 • Contestants representing School must have been living permanently in the US from at least age 4 onward.
 • Contestants can only register for one Level.
 • Age eligibility as of July 1st of the contest year is listed in the content format section. Eg. Children born after Jun 30, 2016 will be less than 9yr as of Jul 1, 2024 and will qualify for Theni-1.

 தமிழ் பாட மொழியாக இல்லாத சமூகச் சூழலில் வளரும்/ பள்ளியில் படிக்கும் (அதாவது வட அமெரிக்காவில் வாழும்) பிள்ளைகளை ஊக்குவிப்பதே இந்தப் போட்டியின் நோக்கம்.

 • அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் வாழும் குழந்தைகள் போட்டியிடலாம்.
 • போட்டியாளர்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட தமிழ்ப்பள்ளி ஒன்றில் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாகப் படித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
 • பதிவு செய்யப்பட்ட தமிழ்ப்பள்ளி என்பது, பன்னாட்டுத் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்திலோ  (International Tamil Academy), அமெரிக்கத் தமிழ்க் கல்விக் கழகத்திலோ  (American Tamil Academy) பதிவு செய்யப்பட்ட பள்ளி அல்லது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகள் தமிழ் கற்பிக்கும் லாப நோக்கமற்ற நிறுவனமாகயிருக்க வேண்டும்.
 • போட்டியிடுபவர்கள், 4 வயதிலிருந்தே அமெரிக்காவில் வசித்திருக்க வேண்டும்.
 • ஒரு போட்டியாளர் ஒரு போட்டியில் மட்டுமே கலந்து கொள்ள முடியும்.
 • போட்டியிற்கான வயதுவரம்பு, பிறந்த தேதியிலிருந்து போட்டி ஆண்டின் ஜூலை 1-ஆம் தேதி வரை கணக்கிடப்படும். ஜூன் 30, 2016ற்கு பிறகு பிறந்தவர்கள், ஜூலை 1 2024 அன்று 9 வயதிற்கு குறைந்தவர்கள், தேனீ (அரும்பு) 1-ல் போட்டியிட தகுதி பெறுவார்கள்.

சில போட்டிகள் தமிழ்ப் பள்ளியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு மட்டுமே
Some Competition formats are only for students attending Tamil schools

CLUB Teams: Eligibility • தகுதி அடிப்படை

Tamil Theni is expanding participation to children not attending Tamil schools. Tamil Theni Clubs can send teams as long as the contestants are living in the US or Canada and meet the age requirement for the competition.

A child can be a member of one or more clubs / school teams; however they can only compete for one level representing one club or school.

தேசிய தமிழ்த் தேனீ போட்டியில், தமிழ் பள்ளிகள் மற்றுமின்றி, தமிழ் சங்கம் மற்றும் தனிநபர் குழுக்களும் போட்டியிடலாம். போட்டியாளர்கள் வடஅமெரிக்காவில் வசிக்கவேண்டும் மற்றும் போட்டியிற்கான வயது வரம்பில் இருக்கவேண்டும். தமிழ்த் தேனீ குழுக்கள் அணிகளை தேர்வுசெய்து அனுப்பலாம்.

ஒருவர் பல தமிழ்த் தேனீக் குழுக்களில், மற்றும் பள்ளி அணியில் இணையலாம்; இருப்பினும், தேசிய போட்டியில், ஒரு போட்டி வடிவத்தில் மட்டுமே, ஒரு அணிக்காக மட்டுமே போட்டியிடலாம்.

Contest Format • போட்டி அமைப்பு
 • Each school or club can register one team per level.
 • Each team must have two contestants.
 • All competitions are on knock-out basis.
 • Regional, Zonal and Semifinal contests will be held online.
 • Finals will be held in-person at FeTNA annual conference.
 • ஒரு பள்ளி அல்லது குழு ஒவ்வொரு நிலைக்கும் ஒரு அணியை பதிவு செய்யலாம்.
 • ஒரு அணியில் இரண்டு போட்டியாளர்கள் இருக்க வேண்டும்.
 • போட்டிகள், “வெற்றியடையாதோர் படிப்படியாக விலக்கப்படுவர்” (knock-out) என்ற அடிப்படையில் அமைந்தவை.
 • வட்டார (regional), மண்டல (zonal) மற்றும் அரை இறுதிச் சுற்று போட்டிகள் இணையத்தின் வழியாக நடத்தப்படும்.
 • இறுதிச் சுற்று போட்டிகள் பேரவை மாநாட்டில் நேரடியாக நடத்தப்படும்.
FeTNA Convention Attendance • பேரவை பங்கேற்பு

Finals will be held at FeTNA annual conference. Contestants who qualify must register to attend FeTNA in person and be responsible for travel and accommodation as needed.

இறுதிச் சுற்று போட்டிகள் பேரவை மாநாட்டில் நடைபெறும். தகுதி பெறுபவர்கள், பேரவை மாநாட்டில் கலந்துகொள்ள கட்டாயம் பதிய வேண்டும். அதற்கான பயண ஏற்பாடுகளுக்கு அவர்களே பொறுப்பு.

Observing the competition • போட்டியை பார்க்கும் வாய்ப்பு
 • A School assigned coordinator must be present during a competition
 • Additional participants (teachers, parents, and others) are welcome to join if our online session has enough slots
 • Before the competition starts, ONLY the team and their school/club coordinator can interact with the competition coordinator
 • Once competition starts, ONLY the team can interact with the competition coordinator, and ONLY during their turn
 • Any interruption from others could result in the team being disqualified
 • போட்டியின் போது பள்ளியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டும்
 • இணையவழியில் இடமிருப்பின், மற்றவர்களும் சேரலாம்
 • போட்டி தொடங்கும் முன், போட்டியாளர்கள் மற்றும் பள்ளி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கேள்விகள் கேட்கலாம்
 • போட்டி நடக்கும் பொழுது, போட்டியாளர்கள் அவர்களது முறை வரும் பொழுது மட்டும் பேசலாம்
 • பார்வையாளர்கள் இடையூறு செய்தால் அவர்கள் அணி விளக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது
Objections • மாற்று கருத்து
 • Constructive feedback continues to help improve Tamil Theni and to provide an excellent platform for safe and competitive learning environment
 • DO NOT interrupt a competition
 • You may ask question and provide feedback to the competition coordinator before and after the competition, while they are still in the competition stage (online or in-person)
 • If you have further questions, contact the Tamil Theni team at the email provided
 • We strive to conduct an orientation session, and feedback session each year to provide addition platform to gain feedback for improvement
 • ஆக்கப்பூர்வமான கருத்துக்கள் தமிழ்த் தேனீ போட்டியை தொடர்ந்து மேன்படுத்தி வருகிறது
 • போட்டியில் குறுக்கிடாதீர்கள்
 • போட்டிக்கு முன்போ பின்போ, போட்டி ஒருங்கிணைப்பாளர் தளத்தில் இருக்கும் பொழுது உங்கள் கேள்விகளையும் கருத்துக்களையும் தெரிவிக்கலாம்
 • மேலும் கேள்விகள் இருப்பின், தமிழ்த் தேனீ குழுவை மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொள்ளலாம்
 • உங்கள் கேள்விகள் மற்றும் கருத்துக்களை தெரிவிக்க, இணையவளி சந்திப்பு நடத்தப்படும்
Competition Setup

Communication
Your Zonal Coordinator and their WhatsApp Group is your guide and life-line as you prepare for the Contest; be in constant touch and read all the messages

Practice
Dry run and technology practices are as important as preparing to answer
As School Coordinators, please have as many dry runs as possible within school and with your ZC to ensure the Contest Day is all about our kids and their answers and not troubleshooting Technology

Prerequisites

 • Computer with web camera and microphone
 • Internet access with bandwidth for online Video session
 • Power Plugs, Laptop Charger
 • Marker and Writing Pad (Only for Theni 4, to make it easy to see written words through web camera)
 • For Theni 5 – Mobile phone with WhatsApp account
  Mobile device should be charged enough to run for an hour without screen lock
 • School Coordinator to be dialed into a Confr Bridge (and on mute unless they need to ask a question) and on WhatsApp to check for any Critical instruction – For Emergency purpose only (power or network outage, fire drill, injury, etc)

Online Setup

 • Zoom or Meet session will be used for online competitions
 • School Coordinator for the Level will be sent the online login access through WA group, before the competition time
 • Team members can join individually
  School coordinators can be behind the team member or join in separate session
 • For T4, ensure video captures the writing
 • For T5, ensure hands are also visible, and for clue giver the Device used to receive words is also visible
 • Chat window can be used only for important communication
  Coordinators are not expected to respond to Chat during competition.

Day of Competition

 • Day before, you should have the following from ZC – please ensure you have these
  • WhatsApp group or Confr Call bridge number to reach your Zonal Coordinator
  • Practice to speak clearly and loudly in front of the camera
  • Train to always look at the camera during your turn to avoid any distraction or other assistance
 • Setup:
  • Check for link to online session in your WA group
  • 15min before, login in to online session and establish connection with your ZC
  • Ensure video and audio is clear
 • Setup ZC:
  • Ensure screen share is visible to attendees (full Screen including English Word in the bottom)
  • Test each team by bringing into focus in online session
 • As competition starts, be quite and strictly follow your ZC instructions
 • ZC will assign your Team their turn/name before contest start – this is how they will be called out during that contest.
  A:அன்னம் B:ஆலயம் C:இலை D:ஈகை E:உண்மை F: ஊக்கம்
 • ZC will bring your Team to focus when it is there turn
 • Question will be presented and timer will start in the Scoring App automatically
 • அரும்புகள்
 • மலர்கள்
 • கனிகள்
 • விதைகள்
 • செடிகள்
Theni 1

படமும் வார்த்தையும்

Age Up to 8yrs
Format படங்களைப் பார்த்து அவற்றுக்கு இணையான தமிழ்ச் சொல்லைக் கூறுதல். Tell the Tamil word for the picture shown.
Questions Words maybe of varying difficulty levels and will be randomly selected for a team.
Time 8sec per question.
Rounds There will be two rounds. In each round, each team will get 5 questions. Contest coordinator may decide on more or less rounds depending on the timing.
Scoring Each right answer will gain 1 point. Team with max point will be the winner.
Tie-Breaker If more than 1 team has the same high points, 1 additional question will be asked for those teams. At the end of that, team with total highest score will be the winner. Tiebreaker will continue until one team gets higher score.
Coordinator may choose to conduct alternate tie-breaker rounds due to time or other restrictions and after aligning with the contesting teams.
Sample
Earring
தோடு
Theni 2

மொழிமாற்றிக் கூறவும்

Age Up to 12yrs
Format ஆங்கில வாக்கியங்களைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்துக் கூறுதல். Translate English sentences to Tamil.
Questions English sentences will be framed using vocabulary words being tested with simple connecting words. Words maybe of varying difficulty levels and will be randomly selected for a team.
Time 15sec per question.
Rounds There will be two rounds. In each round, each team will get 5 questions. Contest coordinator may decide on more or less rounds depending on the timing.
Scoring Each right answer will gain 1 point. Team with max point will be the winner. Judges will make the final call on accuracy of the translation.
Tie-Breaker If more than 1 team has the same high points, 1 additional question will be asked for those teams. At the end of that, team with total highest score will be the winner. Tiebreaker will continue until one team gets higher score. Coordinator may choose to conduct alternate tie-breaker rounds due to time or other restrictions and after aligning with the contesting teams.
Sample
I want milk
எனக்குப் பால் வேண்டும்
Theni 3

படமும் கதையும்

Age Up to 8yrs
Format படங்களை கொண்டு வாக்கியம் அமைக்கவும். Form a sentence using the pictures.
Questions Words maybe of varying difficulty levels and will be randomly selected for a team.
Time 20sec per question.
Rounds There will be two rounds. In each round, each team will get 5 questions. Contest coordinator may decide on more or less rounds depending on the timing.
Scoring Each right answer will gain 1 point. Team with max point will be the winner.
Tie-Breaker If more than 1 team has the same high points, 1 additional question will be asked for those teams. At the end of that, team with total highest score will be the winner. Tiebreaker will continue until one team gets higher score. Coordinator may choose to conduct alternate tie-breaker rounds due to time or other restrictions and after aligning with the contesting teams.
Sample
EarEarring
தோடை காதில் போடுவார்கள்
Theni 4

மொழிமாற்றி எழுதவும்

Age Up to 16yrs
Format ஆங்கில வாக்கியங்களைத் தமிழில் மொழிபெயர்த்து எழுதுதல். Translate and write Tamil sentence without mistake.
Questions English sentences will be framed using vocabulary words being tested. Words maybe of varying difficulty levels and will be randomly selected for a team.
Time 40sec per question
Rounds There will be two rounds. In each round, each team will get 5 questions. Contest coordinator may decide on more or less rounds depending on the timing.
Scoring Each right answer will gain 1 point. Team with max point will be the winner. Judges will make the final call on accuracy of the translation.
Tie-Breaker If more than 1 team has the same high points, 1 additional question will be asked for those teams. At the end of that, team with total highest score will be the winner. Tiebreaker will continue until one team gets higher score. Coordinator may choose to conduct alternate tie-breaker rounds due to time or other restrictions and after aligning with the contesting teams.
Sample
Fruits are healthy food
பழங்கள் சத்தான உணவு
Theni 5

வார்த்தை தேடல்

Age Up to 16yrs
Format ஒரு வார்த்தை ஒரு லட்சம் வடிவத்திலான போட்டி. Find word using clue words.
Questions
   
 • Words maybe of varying difficulty levels and will be randomly selected for a team
Time Find 5 words in 60sec per turn.
Rounds In each round, each team will get a set of 5 words. Typical contest will have 5 rounds. Contest coordinator may decide on more or less rounds depending on the timing.
Scoring Each right answer will gain 1 point. Team with max point will be the winner. Judges will make the final call on proper use of the clue words.
Tie-Breaker If more than 1 team has the same high points, coordinator may choose to conduct additional rounds or add bonus points for forming a sentence using the word in the same allotted time.
Sample 5 words per turn: அடுப்பு அண்ணி அதிரசம் அப்பளம் அசல்

CONTACT DETAILS

info@tamiltheni.org

NEWSLETTER

  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/09/ic_launcher-160x160.png
  Tamil Theni
  Fully volunteer run organization
  Registered 501(c)(3) non-profit organization.
  © 2022 Tamil Theni. All rights reserved.
  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/09/FeTNA-Logo-160x160.png
  Federation of Tamil Sangams of North America
  National Competition Host & Prize Sponsor
  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2022/09/avvai-logo-trans-1200-160x160.png
  Avvai Tamil Center, Frisco TX
  Executive Sponsor
  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2023/04/ipaatti_logo-160x160.jpg
  iPaatti, Inc
  Executive Sponsor
  https://tamiltheni.org/wp-content/uploads/2024/04/Carnaticpedia-Whole-Transparent-logo-640x183.png
  Carnaticpedia
  Executive Sponsor