போட்டி • Competition

அமெரிக்கா மற்றும் கனடாவில் உள்ள தமிழ்ப் பள்ளியில் பயிலும் மாணவர்களுக்கான, தமிழ் வார்த்தை புலமையை வெளிக்காட்டும், FeTNA தமிழ்த் தேனீ தேசிய போட்டிகள்.

FeTNA Tamil Spelling Bee competition between Tamil Schools in US and Canada.

தேதிகள் • Dates

Registration deadline
பதிவு
Mar 28, 2021
Contestant name submission
போட்டியாளர் பெயர்
Apr 11, 2021
Regional/Zonal competitions
வட்டார, மண்டலப் போட்டிகள்
Apr 14 - Jun 6, 2021
Finals
இறுதி சுற்று போட்டிகள்
Tentatively late Sep 2021

பதிவு • Registration

பதிவு மற்றும் மண்டல தொடர்பிற்கு

Registration and Zonal Contacts

பரிசு • Prize

Trophy
$ 0
கடந்த ஆண்டுகளில் ~$10,000 மொத்த பரிசுகள் கொடுக்கப்பட்டன. 2021திற்கான பரிசுகள் விரைவில் முடிவுசெய்யப்படும்.

 

வெற்றிபெற்ற பள்ளி
Winning Schools

  • $1,000 cash prize
  • Plaques

வெற்றியாளர் 
Winners

  • $500 / student
  • Trophy
  • Certificate

இரண்டாம் நிலை
Runners 

  • Medal
  • Certificate

வெற்றியாளர்
Winner

  • Medal
  • Certificate

இரண்டாம் நிலை
Runner

  • Certificate