Z4S6 Thamizhkeni Irvine Set

STATUS:NameSubmitted

LEVEL 1
  • Varun Chamy
  • Ahana Srinivasan
LEVEL 2
  • Krishna Dhanasekar
  • Akshara Prakashchander
ZONAL REGIONAL LEVEL 3
  • Tanisha Poomaran
  • Prithika Poomaran
LEVEL 4
  • Aadhi Balakrishnan
  • Vedhika Mohankumar
LEVEL 1
May 1
6:30pm EDT
Regional
Z1R2L1GA
LEVEL 2
May 13
9:30pm EDT
Regional
Z1R2L2GA
LEVEL 3
May 14
9:30pm EDT
Regional
Z1R2L3GA
LEVEL 4
May 15
8:00pm EDT
Zonal
Z1L4GA
LEVEL 3
May 22
5:00pm EDT
Zonal
Z1L3GA
LEVEL 3
Oct 17
5:00pm EDT
Semifinals
SFL3GA
LEVEL 3
Oct 23
1:00pm EDT
Finals
FNL3GA