Z3S25 Kamban Thamizh Palli Set

STATUS:NameSubmitted

REGIONAL LEVEL 1
  • Achyut Karthik
  • Manu Siddharth Saravanakumar
ZONAL REGIONAL LEVEL 2
  • Yudesh Sathish
  • Laya Sankaran
LEVEL 3
  • Kavin Govindaraju
  • Dheerendar Saravanan
LEVEL 1
May 8
10:00am EDT
Regional
Z3R1L1GA
LEVEL 2
May 9
2:00pm EDT
Regional
Z3R1L2GA
LEVEL 1
May 16
10:00am EDT
Zonal
Z3L1GA
LEVEL 2
May 16
11:30am EDT
Zonal
Z3L2GA
LEVEL 3
May 22
5:00pm EDT
Zonal
Z3L3GA