Z6R2L1GA L1 REGIONAL Set

STATUS:Completed

Sun May 15, 4:00pm EDT

  • Z6S18 Tampa Bay Tamil Academy - East [Runner]
    Suhana Prakash, Dhanesh Anand,
  • Z6S2 JTM Tamil Palli [Winner]
    Pradhiksha Jeyabalakannan, Aadhavan Manikandan,
  • Z6S5 Kalaikoodam Orlando Tamil Mandram
    Hamsini Athiraman, Ronish Thirumavalavan,