Z4R1L2GA L2 REGIONAL Set

STATUS:Completed

Sun May 8, 9:00am PDT

 • Z4S7 Socal Tamil School - Irvine [Winner]
  Krisshiya Subash Sundara Vinoth Rathnamala, Sanjitha Sukumar,
 • Z4S9 North Bay Tamil School
  Tejash Beemini Ajith, Kavi Lourdu Francis Xavier,
 • Z4S11 Bharathiyar Tamil School
  Niveta Anand, Skandan Sundar,
 • Z4S15 South Bay Tamil Kalvi [Runner]
  Surya Selvakumar, Yuvan Sundararajan,