Z4R1L1GA L1 REGIONAL Set

STATUS:Completed

Sat May 7, 9:00am PDT

  • Z4S7 Socal Tamil School - Irvine [Runner]
    Prithvi Ezhilraja, Avantika Sukumar,
  • Z4S11 Bharathiyar Tamil School
    Shanvi Sara Parthiban, Advit Venkatesh,
  • Z4S15 South Bay Tamil Kalvi [Winner]
    Tatvi Rajkumar, Diya Sundararajan,