Z4L2GA L2 ZONAL Set

STATUS:Completed

Sat May 14, 2:00pm PDT

 • Z4S23 CTA Fremont - Washington [Winner]
  Sanjayram Janakiraman Bhavani, Kamalesh Aravind Kumar,
 • Z4S7 Socal Tamil School - Irvine [Runner]
  Krisshiya Subash Sundara Vinoth Rathnamala, Sanjitha Sukumar,
 • Z4S20 CTA Cupertino Upper Grades
  Laya Saravanakumar , Srinitha Nagasundar,
 • Z4S15 South Bay Tamil Kalvi
  Surya Selvakumar, Yuvan Sundararajan,