SFL2GA L2 SEMIFINALS Set

STATUS:Completed

Sat Jun 11, 4:30pm EDT

 • Z3S18 Tamil Class at HTCS Bridgewater [Winner]
  Adhvika Chandrasekhar, Sanjeetha Santhoshkumar,
 • Z4S7 Socal Tamil School - Irvine
  Krisshiya Subash Sundara Vinoth Rathnamala, Sanjitha Sukumar,
 • Z5S21 Thamizh School USA - Gurnee
  Shaheer Rohail, Aadhisudhan Minor Vellapandi,
 • Z6S3 Tampa Bay Tamil Academy - West [Runner]
  Yaazhini Ajeeth Singh, Athishraj Amirtharaj,